جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
 
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

Ø  رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم؛ بلکه در این است که کاری را که انجام می‌دهیم دوست داشته باشیم.

 

Ø      قدرت، جاذبه مرد است و جاذبه، قدرت زن.

 

Ø   آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد؛ بلکه چیزی است که خود می‌سازد.