جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...آغوش
ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم

اصلن به تو افتاد مسیرم که بمیرم

 

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم