جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...دوستی با مرگ
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

تنگ آب از روزهای قبل، خالی تر شده است

زندگی در دوستی با مرگ، عالی تر شده است

 

گفت تا کی صبر باید کرد؟ گفتم چاره چیست؟

دیدم این پاسخ از آن پرسش، سوالی تر شده است!

 

ماهی کم طاقتم! یک روز دیگر صبر کن

تنگ آب از روزهای قبل، خالی تر شده است