جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...پیمان
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

با من سر پیمانت اگر نیست، نیایم

چون سایه به دنبال تو فرسنگ به فرسنگ

من رستم و سهراب، تو! این جنگ چه جنگی است

گر زخم زنم حسرت و گر زخم خورم، ننگ

یک روز دو دلباخته بودیم من و تو!

اکنون تو ز من دل‌زده‌ای! من ز تو دلتنگ