جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
پیمان شکنی
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

انگار که از مشت قفس، رستی و رفتی

یکباره به روی همه در، بستی و رفتی

 

نفرین به وفاداری‌ات ای دوست که با من

پیمان سر پیمان شکنی، بستی و رفتی

 

چون خاطره‌ی غنچه‌ی پرپر شده در باد

در حافظه‌ی باغچه ها، هستی و رفتی

 

جا ماندن تصویر تو در سینه‌ی من! آه!

این آینه را آه که نشکستی و رفتی