جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...آه
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

به نسیمی همه‌ی راه به هم می‌ریزد

کی دل سنگ تو را  آه به هم می‌ریزد؟

  

آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده ست

دل به یک لحظه‌ی کوتاه به هم می‌ریزد

 

آه، یک روز همین آه، تو را می‌گیرد

گاه یک کوه به یک کاه به هم می‌ریزد...