جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
رنجیدن ما...
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

غرض رنجیدن ما بود - از دنیا - که حاصل شد
مکن ای زندگی عمر مرا دیگر تباه اینجا


اگر شادی سراغ از من بگیرد جای حیرت نیست
نشان می‌جوید از من تا نیاید اشتباه اینجا


تو زیبایی و زیبایی در اینجا کم گناهی نیست
هزاران سنگ خواهد خورد در مرداب ماه اینجا