جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
لبخندهای غم..
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

شادم تصور می‌کنی وقتی ندانی
لبخندهای شادی و غم فرق دارند

برعکس می‌گردم طواف خانه‌ات را
دیوانه‌ها آدم به آدم فرق دارند

من با یقین کافر، جهان با شک مسلمان
با این حساب اهل جهنم فرق دارند

بر من به چشم کشتة عشقت نظر کن
پروانه‌های مرده با هم فرق دارند