جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
مایه ی رنج...
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

اکنون ز تو، با نا امیدی چشم می‌پوشم

اکنون ز من، با بی‌وفایی دست می‌شویی

 

آیینه خیلی هم نباید راستگو باشد!

من مایه‌ی رنج تو هستم، راست می‌گویی!