جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
درمان عشق...
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

چه بر ما رفته است ای عمر؟ ای یاقوت بی‌قیمت!

که غیر از مرگ، گردن‌بند ارزانی نمی‌بینم

 

خدایا عشق درمانی به غیر از مرگ می‌خواهد

که من می‌میرم از این درد و درمانی نمی‌بینم!