جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
حق من...
ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

غنچه‌ای را که به پژمرده شدن محکوم است

تا شکوفا نشده، بشکن و پرپر گردان

 

من کجا بیش‌تر از حق خودم خواسته‌ام؟

مرگ حق است، به من حق مرا برگردان!