جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
فراموشی...
ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

چای می نوشم که با غفلت فراموشت کنم

چای می نوشم ولی از اشک، فنجان پر شده است