جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...رانده از فردوس
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

منم خلیفه ی تنهای رانده از فردوس

خلیفه ای که از آغاز تخت و تاج نداشت

 

تفاوت من و اصحاب کهف در این بود

که سکه های من از ابتدا رواج نداشت!