جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
ره مستانه به خدا...
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

عاشق نشدی زاهد، دیوانه چه می دانی؟

در شعله نرقصیدی، پروانه چه می دانی؟


لبریز می غم‌ها، شد ساغر جان من

خندیدی و بگذشتی، پیمانه چه می دانی؟


یک سلسله دیوانه، افسون نگاه او

ای غافل از آن جادو، افسانه چه می دانی؟


من مست می عشقم، بس توبه که بشکستم

راهم مزن ای عابد، میخانه چه می دانی؟


عاشق شو و مستی کن، ترک همه هستی کن

ای بت نپرستیده، بتخانه چه می دانی؟


تو سنگ سیه بوسی، من چشم سیاهی را

مقصود یکی باشد، بیگانه چه می دانی؟


دستار گروگان ده، در پای بتی جان ده

اما تو ز جان غافل، جانانه چه می دانی؟


ضایع چه کنی شب را، لب ذاکر و دل غافل

تو ره به خدا بردن، مستانه چه می دانی؟