جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...خون به جگر
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

در گذر از عاشقان رسید به فالم
دست مرا خواند و گریه کرد به حالم


روز ازل هم گریست آن ملک مست
نامه تقدیر را که بست به بالم


مثل اناری که از درخت بیفتد
در هیجان رسیدن به کمالم


هر رگ من رد یک ترک به تنم شد
منتظر یک اشاره است سفالم


بیشه شیران شرزه بود دو چشمش
کاش به سویش نرفته بود غزالم


هر که جگرگوشه داشت خون به جگر شد
در جگرم آتش است از که بنالم