جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
... تذکره ها
ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند
معنی کور شدن را گره ها می فهمند

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پایین
قصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهمند

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا
مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند

نه نفهمید کسی منزلت شمس مرا
قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند