جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...پس زده پیوندش را
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را

او که هرگز نتوان یافت همانندش را

 

از رقیبان کمین کرده عقب می ماند

   هر که تبلیغ کند خوبی دلبندش را

 

مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر

   هر که تعریف کند خواب خوشایندش را

...

 

مادرم بعد تو هی حال مرا می پرسد

مادرم تاب ندارد غم فرزندش را

 

 عشق با اینکه مرا تجزیه کرده است به تو

به تو اصرار نکرده است فرایندش را

 

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت

مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را

 

حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید

بفرستند رفیقان به تو این بندش را :
 

 

منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر

لای موهای تو گم کرد خداوندش را