جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
مژدگانی
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

بیا فقط خبر بده، مرا قبول کرده ای

سپس سر مرا ببر، به جای مژدگانی ات