جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
نقل رفیقان
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

خبـر خیر ِتو از نقل رفیقان سخت است

                     حفظ ِحالات من و طعنه ی آنان سخت است

لحظه ی بغض نشد حفظ کنم چشمم را

                     در دل ابر نگهداری باران سخت است

کشتی ِ کوچک من هر چه که محکم باشد

                     جَستن از عرصه ی هول آور طوفان سخت است

ســاده عاشق شده ام ساده تر از آن رسوا

                     شهره ی شهر شدن با تو چه آسان سخت است

ای که از کوچه ی ما می گذری، معشوقه!

                     بی محلی سر این کوچه دوچندان سخت است

زیر باران که به من زل بزنی خواهی دید

                     فن تشخیص نم از چهره ی گریان سخت است