جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
گلایه
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

چه کرده ای تو با دلم که از تو پیش دیگران

                                    گلایه هم که می کنم شعر حساب می شود