جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
نمایشگر در بهشت
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

می رسد یک روز فصل بوسه چینی در بهشت

                                 روی تختی با رقیبان می نشینی در بهشت

 

تا خدا بهتر بسوزاند مرا خواهد گذاشت

                                یک نمایشگر در آتش، دوربینی در بهشت

 

صاحب عشق زمینی را به دوزخ می برند

                                جا ندارد عشق های این چنینی در بهشت

 

گیرم از روی کرم گاهی خدا دعوت کند

                                دوزخی ها را برای شب نشینی در بهشت

 

... با مرامی که من از تو باوفا دارم سراغ

                                می روی دوزخ مرا وقتی ببینی در بهشت

 

من اگر جای خدا بودم برای «ظالمین»

                                خلق می کردم به نامت سرزمینی در بهشت