جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...تقصیر تو نبود
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

آتشی بودی و هر وقت تو را می‌دیدم

                                 مثل اسپند، دلم جای خودش بند نبود

 

هرچه من نقشه کشیدم به تو نزدیک شوم

                                 کم نشد فاصله؛ تقصیر تو هرچند نبود

 

بعد از آن هر که تو را دید، رقیبم شد و بعد

                                 اتفاقی که رقم خورد، خوش‌آیند نبود

 

آه ای تابلوی تازه به سرقت رفته!

                                 کاش نقّاش تو این قدر هنرمند نبود