جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
باران...
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

پاییزی را دوست دارم که بارانش، تنها برای شستن غم‌های تو باشد...  

 پاییز