جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...قاضی تویی
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

مردن برای از تو گذشتن دلیل نیست

دیگر خدا که مثل جماعت بخیل نیست

 

من حاجی توام، سرم آخر به سنگ خورد!

دیگر کنار ابرهه اصحاب فیل نیست

 

وقتی که آب معجزه در من رسوخ کرد

دیدم کسی به جز تو خداوند نیل نیست

 

حالا بیا و درگذر از جرم های من

قاضی تویی اگرچه برایم وکیل نیست

 

یوسف برادران خودش را حلال کرد

قابیلم و برادرم از آن قبیل نیست