جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
بند کفن
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

آمدی بر سر قبرم ، نـشد از قـبر در آیم
تازه فهمیده‌ام این بـند کـفن فـلسفه دارد