جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...و خدایی که در این نزدیکی ست
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

شب اندوه کنار تو به سر می آید

آفتابی و به امر تو سحر می آید

 

آبرو یافته هر کس به تو نزدیک شده

خار هم پیش شما گل به نظر می آید

 

و نبوت به دو تا معجزه آوردن نیست!

از کنیزان تو هم معجزه بر می آید

 

به کسی دم نزد اما پدرت می دانست

وحی از گوشه ی چشمان تو در می آید

 

پای یک خط تعالیم تو بانو بخدا

عمر صد مرجع تقلید به سر می آید

 

مانده ام روزی اگر باز بیایی به زمین

چه بلایی به سر (( اهل نظر )) می آید ؟!

 

مانده ام لحظه ی پیچیدن عطر تو به شهر

ملک الموت پی چند نفر می آید؟!