جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
سخت است...
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

دیشب برای خاطره هامان گریستم...

در گوشه اتاقمان فـــراوان گـریستم...


با یاد لحظه های پر از عشق و زندگی...

بغضی مرا گرفت و چو باران گریستم...


آسان ز دست رفتی و تنهاترین شدم...

تنها برای خاطرت ای جان گریستم...

 

سخت است ای عزیز فراموش کردنت...

شاعر شدم برای تو آسان گریستم...

 

دیشب هوای چشم تو کردم دلم گرفت...

دیشب برای خاطره هامان گریستم...