جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

تو کیستی ؟ که سفرکردن از هوایت را
نمی توانم حتی به بالهای خیال.