جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
غزلی تازه...
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari
 

دلخوشم با غزلی تازه همینم کافی ست

تو مرا باز رساندی به یقینم، کافی ست

 

قانعم، بیش‌تر از این چه بخواهم از تو؟

گاه گاهی که کنارت بنشینم، کافی ست

 

گله ای نیست، من وفاصله‌ها هم‌زادیم

گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست

 

آسمانی! تو در آن گستره خورشیدی کن

من همین قدر که گرم است زمینم کافی ست

 

من همین قدر که با حال وهوایت –گهگاه

برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست

 

فکر کردن به تو یعنی غزلی شور انگیز

که همین شوق مرا، خوبترینم! کافی ست