جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
 
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

v     تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب.

 

v ١٠ درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می‌افتد و 90 درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.

 

v کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است.