جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
جویبار سال 1350
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

عکس قدیمی از شهر جویبار؛

میدان اصلی شهر و کارخانه پنبه در روبرو

 عکس قدیمی جویبار در سال 1350