جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
مزن تیـــر خطا آرام بنشین و مگیـر از خـــود...
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

تصــور کن بهاری را که از دست تــو خواهد رفت

خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت

 

شبی در پیـــچ زلف مــوج در موجت تماشا کن

نسیم بی قراری را که از دست تو خواهد رفت

 

مزن تیـــر خطا آرام بنشین و مگیـر از خـــود

تماشای شکاری را که از دست تو خواهد رفت

 

همیشه رود بـــا خود میوه غلتان نخواهد داشت

به دست آور اناری را که از دست تو خواهد رفت

 

به مرگـــی آسمانــی فکر کن محکم قدم بردار

به حلق آویز داری را که از دست تو خواهد رفت