جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...با یکدگر دو آینه را رو برو مکن
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

ما گشته‌ایم، نیست، تو هم جست‌وجو نکن
آن روزها گذشت، دگر آرزو مکن

 

در قلب من، سراغ غم خویش را مگیر
خاکستر گداخته را زیر و رو مکن

 

در چشم دیگران منشین، در کنار من
ما را در این مقایسه بی آبرو مکن

 

راز من است غنچه لب‌های سرخ دوست
راز مرا برای کسی بازگو مکن

 

دیدار ما تصور یک بی‌نهایت است
با یکدگر دو آینه را رو برو مکن