جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
نقطه ضعف
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

بس است هر چه زمین از من و تو بار کشید

چگونه می شود از زندگی کنار کشید ؟

 

چقدر می شود آیا به روی این دیوار

بجای پنجره نقاشی بهار کشید ؟

 

برای دور زدن در مدار بی پایان

چقدر باید از این پای خسته کار کشید ؟

 

گلایه از تو ندارم چرا که آن نقاش

مرا پیاده کشید و تو را سوار کشید

 

حکایـت من و تو داستان تکه یخی ست

که در برابر خورشید انتظار کشید

 

چگونه می شود از مردم خمار نگفت

ولی هزار رقم دیده خمار کشید ؟

 

اگر بهشت برای من و تو است چرا

پس از هبوط ، خدا دور آن حصار کشید ؟

 

چرا هر آنچه هوس را اسیر کرد اما

برای تک تکشان نقشه فرار کشید ؟

 

خدا نخست سری زد به جبه منصور

سپس به دست خودش جبه را به دار کشید

 

خودش به فطرت ابلیس سرکشی آموخت

و بعد نقطه ضعفی گرفت و جار کشید

 

غزل ، قصیده اگر شد مقصر آن دستی است

که طرح قصه ما را ادامه دا رکشید !