جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
مربای کشنده
ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

  جا می خورد از تردی ساق تو پرنده!

ایمان منی سست وظریف و شکننده !

 

هم , چون کف امواج «خزر» چشم گریزی

هم , مثل شکوه«سبلان» خیره کننده !

 

می خواست مرا مرگ دهد آنکه نهاده ست

بر خوان لبان تو , مربای کشنده !

 

چون رشته ی ابریشم قالیچه ی شرقی ست

بر پوست شفاف تو رگ های خزنده !

 

غیر از تو که یک شاخه ی گل بین دو سیبی

چشم چه کسی دیده گل میوه دهنده !؟

 

لب های تو اندوخته ی آب حیات است

اسراف نکن این همه در مصرف خنده !

 

ای قصه موعود هزار و یکمین شب

مشتاق تو هستند هزاران شنونده

 

افسوس که چون اشک , توان گذرم نیست

از گونه ی سرخ تو ـ پل گریه و خنده !

 

عشق تو قماری ست که بازنده ندارد

ای دست تو پیوسته پر از برگ برنده !!