جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
پرهیز
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

اگر چه تو به بها ی جوی نمی خری ام

هنوز مهر تورا نقد و نسیه مشتری ام

 

چه باک از اینکه به زر دست می دهد کمرت

که کار کشته ی این جنگ های زرگری ام !

 

کشان کشان پی اسبِ مرادِ نامعلوم

به زور خواستنت تا کجا که می بری ام ؟

 

ولی به قصه ی یوسف برون حلقه ی چاه

چرا نمی بری ام تا چرا نیاوری ام !

 

هنوز یوسف ام اما سیاهپوش شده ست

جمالِ صورتم از کینه ی برادری ام

 

هنوز چشمِ سفیدم ندیده دریا را

گمان زِ روی سیاهم مبر که بندری ام !

 

بگو چگونه ولی می شناسی ام که اگر

غلام هم بشوم باز جامه می دری ام !

 

حقیقت اینکه ز پرهیز خود پیشمانم

بگو دوباره بیاید تنت به دلبری ام !

 

که پر شد از سخنت شعرهای من حورم !

که پر شد از سخنت شعرهای من پری ام !

 

ببین که نام تورا خوانده با هزار زبان

«من»ی که رفته ز یادش زبان مادری ام