جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
 
ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

v   زندگی مساله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست؛ بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است.

 

v    انسان تا وقتی فکر می‌کند نارس است، به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است، دچار آفت می‌شود.