جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
جمعه بازار سنتی و زیبای شهرستان جویبار مازندران
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

فیلمی جالب از جمعه بازار جویبار