جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
خوشبختی
ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

برای خوش بخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن.

معلم شهید دکتر علی شریعتی