جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
درست یادم نیست
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

روزی از راه آمدم اینجا، ساعتش را درست یادم نیست

دیدم انگار دوستت دارم، علّتش را درست یادم نیست

 

چشم من از همان نگاه نخست، با تو احساس آشنایی کرد

خنده اَت حالت عجیبی داشت، حالتش را درست یادم نیست

 

زیر چشمی نگاه میکردم صورتت را و در خیال خودم

می زدم بوسه بر کنار لبت، لذّتش را درست یادم نیست

 

آن شب از فکر تو میان نماز، بین آیات سورۀ توحید

لَم یَلِد را یَلِد ولَم خواندم، رکعتش را درست یادم نیست