جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
معرفی جویبار
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

شهرستان جویبار از شهرهای ساحلی در مرکز استان مازندران می باشد شهرستان جویبار با 6/2 درصد جمعیت مازندران و حدود 300 کیلومتر مربع، پیشتر بخشی از شهرستان قایم شهر بود و در سال ۱۳۷۶ به شهرستان تبدیل شد.

میدان ورودی شهر

میدان کشتی در ورودی شهر

مشخصات جغرافیایی جویبار در استان مازندران :
شهرستان جویبار یکی از شهرستانهای مرکزی
استان مازندران است. مرکز این شهرستان، شهر جویبار است.مختصات جغرافیایی آن ۴۷ ۵۲ تا ۵۸ ۵۹ ۵۲ طول شرقی از نصف النهار مبدا و ۳۳ ۳۶ تا ۴۷ ۳۶ عرض شمالی است.حدود آن از شمال به دریای مازندران از جنوب به شهرستان قائمشهر از شرق به شهرستان ساری واز طرف غرب به شهرستان بابلسر می‌رسد.

 

 نقشه مازندران

طبق آمار سال 1385جمعیت شهرستان جویبار ۷۲۶۶۵ نفر بوده ‌است و ۶۸٪ جمعیت در نقاط روستایی سکونت داشته‌اند. از این تعداد ۵۲۳۸۴ نفر باسواد بوده‌اند. همچنین نرخ بیکاری در این شهرستان در حدود ۶.۵ درصد است.

درسال ۱۳۸۸ در این شهرستان درحدود ۱۷۵ واحد آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی در حال آموزش به ۱۳۰۰۰ دانش آموز می‌باشند. همچنین دو مرکز آموزشی دانشگاهی شامل دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور نیز در شهرستان جویبار با دارا بودن حدود 2500 دانشجو در حال فعالیت می باشند.

جمعیت شهر جویبار در سال ۱۳۸۵، برابر با 27117 نفر بوده است .شهرستان جویبار دارای 75 روستا می باشد.

 طبق تقسیمات کشوری دارای دو بخش گیل خواران و مرکزی و ۴ دهستان حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع وسعت بوده‌است.