جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
 
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

v    دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است.

 

v هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.