جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
دکتر شریعتی
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که برای نگفتن دارد.