جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
دعای یکدیگر را از زبان همدیگر بخواهید...
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

میان سجده سبز سحرگاهان

     اگر بر خاطرت رد شد خیال من،

     دعایم کن!