جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
گریزی به گذشته ی جویبار
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

*معمولا در گیلخواران اربابان حاکمیت داشتند. چنان که پدر "مکرمی" در زمان ناصرالدین شاه در کردکلا بر مردمی فرماندهی داشت و "حسن خان" در لاریم و "یاور خان و جعفر قلی ارباب و سرتیپ صارم نظام" در جویبار به نام ارباب فرمانروا بودند.

*برخی از مکتب خانه های جویبار عبارت بودند از:

مرحوم آقای "شیخ حسین منتظری" در جوان محله

کربلایی "حسین یدالهی" در جوان محله

مرحوم کربلایی "غلامحسین معلمی" در کلاگر محله

مرحوم کربلایی "شیخ اسماعیل زیرک" در فقیه محله

مرحوم "علی جان کاظمی" در بالا محله

کربلایی "سلیمان واحد" در بالا محله

همچنین در جویبار برخی از زنان با سواد هم مکتب خانه داشتند.

به این معلمان زن "ملا باجی" و به معلمان مرد معمولا "ملاعمو" می­گفتند.