جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
 
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران

 بیداری سپیده در چشم جویباران.....

آواز استاد شجریان

شعر شفیعی کدکنی