جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
 
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

لحظه ها خاطره اند

زندگی شوق تمنای همین خاطره هاست...