جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
 
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

نفس نمی کشد هوا

قدم نمی زند زمین

سکوت می کند غزل

بدون تو فقط همین!