جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
نوروز 90 در جویبار
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

چیدن هفت سین در میدان کشتی شهرستان جویبار