جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
گابریل گارسیا مارکز
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari
  • همیشه افرادی هستند که تو را می‌آزارند،با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده، دوباره اعتماد نکنی.

 

  • زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می‌افتند که انتظارش را نداری.

 

  • اگر کسی تو را آنطور که می‌خواهی دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.